Onderzoek

Het ArtDECO consortium heeft als doel om de oorzaken en het beloop van aangeboren nier- en urinewegaandoeningen beter in kaart te brengen, daarmee beter te kunnen voorspellen hoe het beloop van de nierfunctie zal zijn en welke vervolgonderzoeken wanneer nodig zijn voor de individuele kinderen.

Om ons doel te bereiken, zetten we een landelijke data- en biobank op, genaamd AGORA. In de biobank zullen we klinische gegevens van onze patiënten verzamelen (bijv. bloedwaarden, bloeddrukken, echoverslagen) en de vragenlijsten die door ouders worden ingevuld over gebeurtenissen en de eigen gezondheid voor en tijdens de zwangerschap. Bovendien slaan we het erfelijk materiaal (DNA) op dat we uit bloed of speeksel verkrijgen. Zie ook het tabblad AGORA op deze website voor meer informatie over de biobank.

In het onderzoek zullen we alle informatie uit de data- en biobank combineren met (geavanceerd) genetisch onderzoek waardoor we in staat zijn om tot nu onbekende oorzaken en beïnvloedende factoren te ontdekken. Met die kennis kunnen we naast de betere voorspelling van het beloop en follow-up op maat ook betere voorlichting aan ouders bieden.

Nieuwe ontdekkingen in het ArtDECO onderzoek zullen in het laboratorium worden onderzocht, bijvoorbeeld met zogenaamde nierorganoïden. Dit zijn mini-niertjes gemaakt uit menselijke stamcellen in het laboratorium. Onze ervaring heeft geleerd dat zulk laboratoriumonderzoek niet alleen kan bewijzen dat bevindingen bij patiënten ook daadwerkelijk de oorzaak zijn van de aangeboren aandoeningen, maar meteen nieuwe inzichten geeft in normale en afwijkende ontwikkeling van nieren en urinewegen. Deze onderzoeken in cellen zullen op hun beurt dus weer fungeren als aanknopingspunten voor toekomstig onderzoek naar methoden waarmee nierfalen door aangeboren nieraandoeningen kunnen worden afgeremd, verminderd of voorkomen.

Onderzoek in beeld

Foto van nierorganoïden door van den Berg/Rabelink, LUMC
Foto van nierorganoïden door van den Berg/Rabelink, LUMC

Foto’s van nierorganoïden door van den Berg/Rabelink, LUMC.